Therapie bij Depressie

“Iedere grens die je durft te blijven stellen, brengt je dichter bij je zelf”